ЕКИП

Екипът на Хесед е мултидисциплинарен и мултиетнически и е съставен от над 40 специалиста (психолози, социални работници, педагози, медици, сътрудници от ромската общност).

Д-р Елена Кабакчива, председателД-р Елена Кабакчиева, Председател

Д-р Силвия Василева, зам.-председателД-р Силвия Василева, Зам.-председател

Пълен списък с екипа на Хесед можете намерите по-долу.

 • УЧРЕДИТЕЛИ НАСТОЯТЕЛСТВО
  Елена Кабакчиева Елена Кабакчиева
  Цветина Арсова Цветина Арсова
  Драгомира Шулева Драгомира Шулева
  Анастас Михайлов Анастас Михайлов
  Марта Дяволова Марта Дяволова
  Никола Йорданов Никола Йорданов
  Красимира Денкова Зорница Стоичкова
  Десислава Вълова
 • Боян Василев Методист, координатор на проекти, психолог
  Зорница Стоичкова Методист, координатор на проекти, социален работник
  д-р Савка Савова Методист, координатор на проекти, психолог
  Елена Статева Маркетинг и фондонабиране, координатор проекти, педагог
  Райна Димитрова Програмен координатор, маг. интеркултурни изследвания
  Антония Тилкова Ръководител център – кв. Факултета, социален работник
  Елица Буновска Ръководител център – кв. Филиповци, социален работник
  инж. Пешка Бояджиева Строителен надзор
  Емилия Микова Социален работник, психолог
  Теодора Бочукова Психолог, семеен терапевт
  Веселина Гачева, MBA Връзка с работодатели
  Драгомир Падежки Експерт, психолог
  Мариета Гелева Социален работник
  Снежана Атанасова Пом.-социален работник
  Албена Драгиева Начален педагог, ръководител на клубове по интереси
  Галина Асенова Помощник-учител
  Елеонора Петрова Здравно-социален сътрудник, р-л клубове по интереси
  Александър Малински Сътрудник на терен, психолог
  Вержиния Илиева Сътрудник на терен, лаборант
  Михаил Михайлов Сътрудник на терен, психолог
  Петър Цветанов Сътрудник на терен, шофьор на ММК
  Полина Славчева Сътрудник на терен, социален работник
  Анелия Димитрова Здравно-социален сътрудник, ко-фасилитатор
  Лиляна Димитрова Здравно-социален сътрудник
  Янко Сашов Здравно-социален сътрудник
  Валя Бравчева Здравно-социален сътрудник
  Петя Трайкова Здравно-социален сътрудник
  Мая Ангелова Сътрудник на терен
  Мирослав Колев Сътрудник на терен
  Росен Димитров Домакин, снабдител
  Ани Калчева Хигиенист
 • Деница Атова Ръководител услуга, социален работник
  Йоанна Стоянова Административен директор
  Милена Атанасова Социален работник
  Светлина Цветкова Педагог
  Яна Панайотова Психолог
  Александър Драганов Здравно-социален сътрудник
  Анелия Илчова Здравно-социален сътрудник
  Зоя Димитрова Здравно-социален сътрудник
  Далила Георгиева Помощник-учител
  Жаклина Сашева Помощник-учител
  Далила Георгиева Сашка Йорданова
 • Д-р Борислав Димитров Дермато-венеролог
  Д-р Елена Петрова Дермато-венеролог, клинична лаборатория
  Даниела Попова Медицинска сестра в ММК
  Елена Георгиева Медицинска сестра
 • Елена Илиева Главен счетоводител
  Спаска Павлова Пом.-счетоводител
 • Проф. Джефри Кели Медицински колеж на Уисконсин, САЩ
  Проф. Александър Тодоров Университет в Принстън, САЩ
  д-р Анета Попиванова Неонатолог, републикански консултант
  д-р Галина Маркова Социален работник
  д-р Димо Станчев Психиатър, психотерапевт, организационен консултант
  д-р Златка Михова Психолог, семеен терапевт
  Георги Камов Дизайн мислене и социални иновации
  Елина Желева Дизайн мислене и социални иновации
  Славка Еберхарт-Гара, MВA Маркетинг и комуникации
  Грета Миланова Детски психолог
  Гълъбина Тарашоева Психиатър, психотерапевт
  д-р Кимон Ганев Психиатър, психотерапевт
  д-р Пламен Димитров Психолог, организационен консултант
  Харалан Александров Социален антрополог
  Юлия Попова  Детски психолог

  Организацията е работила с над 40 консултанта от различни области.