Ние сме „Здраве и социално развитие” (Хесед) - социална организация, която прекъсва порочния кръг на бедността и поставя уязвими групи на положителен път на развитие.


С какво сме различни?

Излизането от кръга на бедността е възможна мисия благодарение на нашия успешно работещ Модел за интегрирано развитие (МИР) на ромската общност. В кратки срокове, моделът подготвя млади хора за успешно участие на пазара на труда. В дългосрочен план, той осигурява ранно детско развитие на децата, за да могат да получат добро образование и реализация в обществото.

Центрове МИР

Утвърждаваме нов тип социална инфраструктура, която се намира в самата изолирана общност. Клиентите на центровете ни получават пряк достъп до програми за развитие.

Доказателства за успех

Децата от нашите програми повишават образователните си постижения 5 пъти в сравнение с децата в общността, които нямат достъп до програми за ранно детско образование и развитие.

team2

Екип

Работим с мултиетнически и мултидисциплинарен екип, съставен от психолози, социални работници, педагози, медици и сътрудници от ромската общност.


Нашите центрове

Центровете на Хесед създават устойчива промяна, която нараства с течение на времето и има влияние върху цялата общност. Целият процес започва с хората и техните нужди, отразени в програмите и услугите, които предлагаме.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_2489

Присъединете се към нашите усилия!

Имаме 15-годишен опит и над 40 специалиста. Това, от което се нуждаем, за да бъдем още по-успешни, е мащаб. В момента имаме три общностни центъра, променили живота на стотици хора. Необходими са още десетки центрове, за да посрещнем хилядите кандидати за нашите услуги.

Участвайте